*

Wereldraad zoekt consensus

GENEVE - Niet langer geeft een meerderheid binnen de Wereldraad van Kerken de doorslag in besluitvorming. Voortaan is consensus tussen de verschillende kerkelijke groeperingen - zoals anglicanen, luthersen of orthodoxen - voorwaarde bij het nemen van besluiten.