*

Diakenen krijgen het drukker

BARNEVELD - De vraag om financiële steun van diaconieën stijgt, signaleren diaconaal werkers. Naast groeiende vraag vanuit de minima, lijkt een verschuiving naar de groep met (iets) hogere inkomens op te treden.

advertentie