*

Denken en leven vanuit zelfverloochening

KAMPEN - Zelfverloochening stond centraal in theologie en leven van de theoloog J.H. Gunning (1829-1905). Honderd jaar na zijn sterfdag staan in Kampen zeventig theologen en kerkhistorici stil bij zijn nalatenschap.