Onafhankelijkheid predikant onder druk

GRONINGEN - Is een dominee in dienst van een kerk en is die dus zijn werkgever? Volgens vrijwel alle kerkordes niet. De predikant is immers in 'dienst' van God en kan daarom nooit werknemer van een kerkenraad zijn. De rechter is het daarmee echter niet bij voorbaat eens, waardoor kerkelijke statuten plots ter discussie staan.

Geloof

meer ‘Geloof’