*

De tragiek van kerstfeest

Sneeuwt het evangelie van de geboorte van Christus niet onder in het wereldse feestgedruis van kerst? Zolang christenen kerstfeest vieren is dit onderwerp van discussie. Moeten zij er wel aan meedoen? En zo ja, dienen ze zich dan niet duidelijker te distantiëren van wat de wereld ervan maakt?