Geef alles voor goede preek | Nederlands Dagblad

Geef alles voor goede preek

NIJKERK - Dominees moeten hard werken aan een zo duidelijk mogelijke communicatie met hun gemeente. Het is hun plicht dat zij, zeker ook in hun preken, proberen alle mogelijke hindernissen in de communicatie weg te nemen.

Geloof

meer ‘Geloof’