Luister naar

'Ze zullen ons wel een sekte vinden'

Nieuws
AMBT DELDEN - De Statenvertaling is de enige betrouwbare Nederlandse bijbelvertaling. Alle andere bijbels, ook de Herziene Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling, zijn ,,imitatiebijbels van de duivel''. Dat vinden althans de Bijbelgelovende Baptisten.
aldwin geluk
vrijdag 30 december 2005 om 07:22

Met tien bezoekers is de Statenbijbelconferentie, die deze week plaatsvindt op camping annex conferentiecentrum De Kroeze Danne in Ambt Delden (Overijssel), niet écht druk bezocht. Maar de deelnemers zijn het wel met elkaar eens: alleen de Statenvertaling is een betrouwbare Bijbel.

Al even na negen uur in de ochtend begint Nico Verhoef met zijn toespraak, die anderhalf uur zal gaan duren. Op de tafel liggen onder meer een vuistdikke Statenvertaling, een Nieuwe Bijbelvertaling en een proefeditie van de Herziene Statenvertaling. Verhoef gaat het dan ook hebben over bijbels. Hij is betrokken bij de stichting Bijbelgetrouwe Baptisten, die begin dit jaar is opgericht.

'Bijbelgelovende baptisten' zijn een relatief onbekend begrip in Nederland. In Amerika zijn er grotere groepen traditionele baptisten, die de oude Engelse King James-vertaling in ere houden en alle nieuwere vertalingen verfoeien. Verhoef, die een groot voorstander is van de volwassendoop én de Statenvertaling, is voorganger van een aantal kleine baptistengemeenten in Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein. In Nederland hebben de Bijbelgetrouwe Baptisten één gemeente, die samenkomt in een huiskamer in Groningen. De stichting gebruikt bijeenkomsten als deze Statenbijbelconferentie om in het land meer bekendheid te geven aan haar werk.

,,Dit boek heeft Nederland groot gemaakt'', begint Verhoef, terwijl hij een Statenbijbel met goud-op-snee in de lucht steekt. ,,In de eeuwen dat Nederland deze bijbel trouw las, was ons nationaal product groter dan van welk land dan ook. En wat gebeurde er toen er werd begonnen met het vertaalwerk voor de NBG-vertaling? De Tweede Wereldoorlog, de watersnood en de seksuele revolutie troffen ons land. En nu we de Nieuwe Bijbelvertaling hebben? Homo's mogen trouwen en prostitutie is gelegaliseerd.''

Grondtekst

De bezwaren die Verhoef heeft tegen alle moderne bijbelvertalingen liggen in de grondteksten waarop die zijn gebaseerd. Was de Statenvertaling gebaseerd op de zogeheten 'meerderheidstekst' of 'Byzantijnse tekst', de NBG-, de Willibrord- en de Nieuwe Bijbelvertaling zijn gebaseerd op de 'minderheidstekst' of de 'Alexandrijnse tekst'. Deze grondteksten, die in de achttiende en negentiende eeuw gevonden zijn in Egypte, zijn volgens bepaalde taalwetenschappers ouder en betrouwbaarder dan de meerderheidsteksten, waarop de Statenvertaling is gestoeld. Verhoef vindt de Alexandrijnse grondteksten echter juist onbetrouwbaarder. ,,Alexandrië is de stad van Alexander de Grote, een antichrist. Zij zijn daar ontstaan op een oecumenische universiteit waar men het christendom wilde combineren met het judaïsme. De oorspronkelijke bijbelteksten zijn daar verknipt en vervalst. Alle rooms-katholieke bijbels, en later ook de Nederlandse NBG-vertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling, zijn hierop gebaseerd.''

Verhoef heeft de Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling naast elkaar gelegd en heeft ontdekt dat 2886 woorden die wél in de Statenvertaling voorkomen, in de Nieuwe Bijbelvertaling simpelweg ontbreken. En dat zijn juist woorden die volgens hem de scherpe kantjes van de Bijbel afhalen en de lezer ervan heel geleidelijk vormen naar rooms-katholieke leringen. ,,Dat is de reden dat Rome nu weer wil gaan samenwerken met de gescheiden broeders van weleer. Ook op de christelijke universiteiten aan de Broederweg in Kampen, in Apeldoorn en bij de bonders in Utrecht ziet men dit niet in. Allemaal gaan ze, in één grote oecumene, achter de paus aan.'' En van de Rooms-Katholieke Kerk moet Verhoef duidelijk weinig hebben. ,,Rome is, spreek ik met Openbaring, een hoer, dronken van het bloed van de christenen.''

Hij heeft hele lijsten van teksten bij zich, die volgens hem onjuistheden in de Nieuwe Bijbelvertaling aanwijzen. Zo schrijft de Statenvertaling in Hebreeën 1:3 dat Jezus ,,de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft'', terwijl de NBV hier vermeldt: ,,de reiniging van de zonden te hebben voltrokken''. Dit is volgens Verhoef tekenend: ,,Het woord 'zichzelf' is weggelaten. Dat zet de deur open voor Mariaverering.''

In 1 Petrus 2:2 suggereert de NBV volgens Verhoef dat een christen zijn eigen redding kan bereiken. In de Statenvertaling staat namelijk: ,,zijt zeer begerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen'', terwijl de NBV schrijft: ,,verlang naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt''.

Voorbeelden als deze hebben Verhoef tot de conclusie gebracht dat christenen alleen de Statenvertaling zouden moeten gebruiken.

Ook de Herziene Statenvertaling, een project van onder anderen een aantal gereformeerde-bondstheologen, is volgens hem ,,absoluut niet de moeite van het kopen en lezen waard''. De vertalers daarvan worden namelijk ,,geleid door een satanische geest''. Hij stoelt deze bewering onder meer op zijn ontdekking dat in Psalm 138:2 ,,Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord grootgemaakt'' is veranderd in ,,U hebt om Uw Naam Uw belofte boven alles groot gemaakt''. Verhoef: ,,Hier wordt 'Woord' volkomen wegvertaald en vervangen door 'belofte'''. Volgens hem een teken dat Nederland ,,zich meer en meer gaat afkeren van het Woord van God''.

Zelf raadt hij de bijbels van de Gereformeerde Bijbelstichting aan, een organisatie van bevindelijk-gereformeerden die opkomen voor de Statenvertaling.

Imitatiebijbel

Ook Henk Thomassen, voorganger van de Groningse huisgemeente van de Bijbelgelovende Baptisten, houdt deze ochtend een toespraak in Ambt Delden. Hij moet eveneens niets hebben van de Nieuwe Bijbelvertaling, die hij ,,een imitatiebijbel van de duivel'' noemt.

Met dat soort uitspraken maak je geen vrienden, dat realiseert Thomassen zich ook wel. ,,We zullen vast wel weer voor sekte worden uitgemaakt, maar de praktijk is dat de christenheid door het gebruik van valse bijbels de liefde voor het Woord is kwijtgeraakt.''

Maar, zo drukt hij de bezoekers op het hart: ,,Geloof niet zomaar wat we hier in dit zaaltje beweren, maar toets het, ga ermee aan de slag''.

Zelf heeft Thomassen wel meegemaakt dat hij, door zijn felle uitspraken over de onjuistheid van bepaalde bijbelvertalingen, onenigheid kreeg. ,,Ze slaan je allemaal om de oren, zeggen dat je gek bent en dat je je mond moet houden. En dat terwijl ik alleen maar pleit voor gebed en een zuiver gebruik van de Schrift. Aan de vruchten herkent men de boom.''

Daarmee wil hij niet zeggen dat het met kerken waarin andere vertalingen dan de Statenvertaling worden gebruikt, of die kinderen dopen, helemaal mis is. ,,Ook daar zitten gelukkig wedergeboren christenen, maar hun geloofsniveau is laag.''

kader:

Extreem

Prof.dr. O.H. de Vries, hoogleraar geschiedenis van het baptisme aan de Universiteit Utrecht, weet van het bestaan van de zogeheten Bijbelgelovende Baptisten. ,,Dit is een groepering die volstrekt vreemd is aan het Nederlandse uniebaptisme'', reageert hij. ,,Bij ons staat de geloofwaardigheid van de Bijbel ook centraal, maar wat ik hiervan hoor, lijkt mij wel erg extreem.'' Hij denkt dat de Bijbelgelovende Baptisten hun inspiratie putten uit ,,fundamentalistische, rigide stromingen binnen het Amerikaanse bapstime''. ,,Ook daar gaan anti-Roomse en anti-oecumenische opvattingen samen met bepaalde metafysische complottheorieën.''

Met zulke mensen onbevangen in discussie gaan over de betrouwbaarheid van bepaalde bijbelvertalingen is volgens De Vries moeilijk omdat ,,de context van zo'n gesprek wat hun betreft heel ideologisch bepaald is: de stellingen zijn van tevoren al ingenomen''.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wie komt er alle jaren? Deze pastoor kan het verklaren

Hoor, wie klopt daar, kinderen? Op die vraag kan Marcus Vankan antwoord geven. Hij weet veel - zo niet alles - over Nikolaas, de bisschop van Myra uit de derde eeuw. ‘Ik kan me ergeren als er over Sinterklaas onzin wordt verteld.

Afbeelding

‘Nashvilledominee’ Maarten Klaassen verlaat PKN: ‘Het evangelie is in het geding’

Dominee Maarten Klaassen vertrekt uit de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Breekpunt is de weigering van de kerk om een veroordeling over homoseksualiteit uit te spreken.

Afbeelding

Een bijbel die de evolutietheorie accepteert, hoe werkt dat?

De ‘wetenschapsbijbel’ is een gloednieuwe doelgroepbijbel voor wie niet met de rug naar de wetenschap wil staan. Zestig wetenschappers werkten eraan mee. Als je van heldere standpunten houdt, kun je beter verder kijken.

Afbeelding

Expliciet christelijke jas zit de VU te krap. ‘Jammer dat een beroep op Gods naam niet meer mogelijk is’

Op het besluit dat het citeren van bijbelwoorden bij promoties en oraties op de Vrije Universiteit (VU) verdwijnt, klinkt kritiek en begrip. ‘De expliciet christelijke jas is te krap voor wie wij zijn als universiteit.’

Afbeelding

Orgelkids wint innovatieprijs: er zijn nu 150 Doe-orgels in twintig landen

Een Nederlands project dat kinderen liefde voor orgels wil bijbrengen, heeft een internationale prijs gewonnen voor behoud van religieus erfgoed.

Afbeelding

Hitserie The Chosen over het leven van Jezus straks ook in Nederland te zien

De populaire serie over het leven van Jezus, The Chosen, is vanaf deze maand ook in Nederland te zien. In Amerika is de serie een hit. The New York Times noemt het veelbekeken programma een ‘crowdfunded miracle’.