Luister naar

'Vertaal bijbelse wetgeving naar deze tijd'

Nieuws
SOMEREN - Christenen vergeten vaak dat ze op aarde ook een taak hebben. Dat maakt hen vatbaar voor materialisme. Een oplossing is om bijbelse wetgeving uit het Oude Testament te vertalen naar deze tijd, maar dat doet te kerk te weinig.
van onze redactie kerk
vrijdag 30 december 2005 om 09:08

Dat stelde ir. A. van Maldegem tijdens een forumdiscussie over materialisme tijdens de winterconferentie van de reformatorische studentenvereniging CSFR. De conferentieweek ging dinsdag van start in het Brabantse Someren. Vandaag gaan de ongeveer tweehonderd studenten weer naar huis.

Bij oudtestamentische wetgeving kan gedacht worden aan de instelling van het jubeljaar voor het volk Israël, eens in de vijftig jaar. In dat jaar werd een algehele kwijtschelding afgekondigd, werden arbeiders en slaven weer vrij en keerden verpande gronden terug naar de oorspronkelijke eigenaren.

Om de bijbelse wetgeving meer aan de orde te stellen in de kerk, pleitte Van Maldegem, een technisch ingenieur die zich al jarenlang bezint op het materialisme en het christelijk geloof, ervoor de indeling van het kerkelijk jaar af te schaffen. ,,Dan kunnen ook andere bijbelboeken aan de orde komen die de inrichting van het dagelijks leven beschrijven. Bovendien ben je meteen af van de materialistische ballast van Kerst en Pasen.''

Ds. W. Visscher, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Amersfoort, zag niets in het idee van Van Maldegem. ,,In Gods openbaring zit voortgang. Het hoogtepunt was Christus' verschijning op aarde. De gemeente heeft geen behoefte aan uitleg van het hele Woord, maar aan een oproep tot radicale gehoorzaamheid aan de kern van het Woord, de heilsfeiten.''

Van Maldegem: ,,Ik wil niet alle heilsfeiten afschaffen. Er blijft natuurlijk de mogelijkheid om die op andere momenten aan de orde te stellen. Als je Kerst in de zomervakantie viert, heb je ook geen last van zaken als een kerstboom. Het probleem is dat er zoveel voorspelbare preekonderwerpen zijn dat er geen plek is voor andere onderwerpen.''

Visscher verwierp de suggestie, dat in de gereformeerde gezindte eenzijdig gepreekt wordt. Het is immers de lijn van de Heidelbergse Catechismus. ,,Maar die is al weer een paar honderd jaar oud'', wierp Van Maldegem tegen. ,,Het gedachtegoed van de Bijbel moet worden vertaald naar déze tijd.''

Volle agenda

Van Maldegem en Visscher waren het erover eens dat bevindelijk-gereformeerden materialistisch zijn. Visscher: ,,Het materialistische wereldbeeld is dieper doorgedrongen dan wij denken.'' Dat komt volgens hem doordat de werkelijkheid hier en nu belangrijker wordt en het zicht op de hemel vager en onduidelijker wordt. ,,Wij ervaren God steeds minder, omdat onze aardse agenda steeds voller wordt.'' Volgens Visscher is ,,God er wel, maar wij zien wij Hem zo slecht. Dat ligt niet aan God, maar aan onze ogen.''

De CSFR-studenten verbonden deze week het materialisme aan godsverduistering, door de hervormde theoloog H. Berkhof omschreven als de geseculariseerde tijdgeest gekenmerkt door materialisme en individualisme. Volgens Visscher is de gedachte dat God zich verduistert ,,ten diepste goddeloos''. ,,Het probleem ligt bij ons.'' Prof.dr. G.C. den Hertog, hoogleraar ethiek in Apeldoorn, was het ermee eens dat ,,mensen door hun doen en laten God kunnen verduisteren'', dat ze God aan het oog kunnen onttrekken. ,,Maar er staat ook in Jesaja dat God zich verborgen houdt. God is vrij om zichzelf te laten kennen of om de kandelaar weg te nemen.''

Christenen zien praten en schrijven vaak als middel om aan godsverduistering te ontkomen, vond Visscher. ,,Dat haalt bar weinig uit.'' Anderen wijzen op het belang van een opwekking door de Heilige Geest. ,,Dat is belangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van onze verantwoordelijkheid.''

Wat is dan wel een oplossing? Aanhoudend de Bijbel lezen, Gods geboden volgen en aanhoudend en intens bidden, vond Visscher. Ook Van Maldegem vond het lezen van de Bijbel de oplossing. Hij benadrukte tegelijk dat God ook is terug te vinden in de schepping en in medechristenen. ,,We moeten het venster op de eeuwigheid vasthouden'', vulde Visscher aan. ,,Dat is de doodsteek voor het materialisme.'' Van Maldegem stemde daarmee in. ,,Onze aardse tijd zal maar een korte tijd zijn.''

Godsdienstsocioloog drs. J. Reitsma van de Radboud Universiteit Nijmegen vond dat Visscher en Van Maldegem erg negatief spraken over de werkelijkheid. ,,De gezondheidszorg heeft ons veel goeds gebracht. Hier gaan alleen theologische en filosofische overwegingen over tafel. Ons leven hier en nu is onze prioriteit. Wij kunnen het dus ook als zegen ervaren dat wij in het Westen deze materialistische visie op de werkelijkheid hebben gekregen.''

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wie komt er alle jaren? Deze pastoor kan het verklaren

Hoor, wie klopt daar, kinderen? Op die vraag kan Marcus Vankan antwoord geven. Hij weet veel - zo niet alles - over Nikolaas, de bisschop van Myra uit de derde eeuw. ‘Ik kan me ergeren als er over Sinterklaas onzin wordt verteld.

Afbeelding

‘Nashvilledominee’ Maarten Klaassen verlaat PKN: ‘Het evangelie is in het geding’

Dominee Maarten Klaassen vertrekt uit de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Breekpunt is de weigering van de kerk om een veroordeling over homoseksualiteit uit te spreken.

Afbeelding

Een bijbel die de evolutietheorie accepteert, hoe werkt dat?

De ‘wetenschapsbijbel’ is een gloednieuwe doelgroepbijbel voor wie niet met de rug naar de wetenschap wil staan. Zestig wetenschappers werkten eraan mee. Als je van heldere standpunten houdt, kun je beter verder kijken.

Afbeelding

Expliciet christelijke jas zit de VU te krap. ‘Jammer dat een beroep op Gods naam niet meer mogelijk is’

Op het besluit dat het citeren van bijbelwoorden bij promoties en oraties op de Vrije Universiteit (VU) verdwijnt, klinkt kritiek en begrip. ‘De expliciet christelijke jas is te krap voor wie wij zijn als universiteit.’

Afbeelding

Orgelkids wint innovatieprijs: er zijn nu 150 Doe-orgels in twintig landen

Een Nederlands project dat kinderen liefde voor orgels wil bijbrengen, heeft een internationale prijs gewonnen voor behoud van religieus erfgoed.

Afbeelding

Hitserie The Chosen over het leven van Jezus straks ook in Nederland te zien

De populaire serie over het leven van Jezus, The Chosen, is vanaf deze maand ook in Nederland te zien. In Amerika is de serie een hit. The New York Times noemt het veelbekeken programma een ‘crowdfunded miracle’.