*

Meer oog voor de dove

ZWOLLE - Er komt meer aandacht voor doven en slechthorenden in de kerk. Toch blijft het voor iemand die niet (goed) kan horen ingewikkeld om een plek te vinden in de gemeente. Een dove, een slechthorende en twee dovenpredikanten geven hun mening. Vandaag deel 3: dovenpredikanten (slot)

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie