'Ietsisme beter dan nietsisme'

Ietsisme, de verzamelnaam voor het 'geloof' van mensen die 'wel in iets' geloven, mag zich verheugen in een warme belangstelling van christenen. Want, hoe je het ook wendt of keert: iets is beter dan niets. Of niet?

Geloof

meer ‘Geloof’