Extra vergadering over regiokantoren PKN

LUNTEREN - De synode van de Protestantse Kerk in Nederland gaat tijdens een extra vergadering bepalen of er nog regiokantoren moeten komen. Tijdens deze synodezitting - die naar plaatsvindt op 16 juni - komt de vraag aan de orde of, en zo ja hoeveel regiokantoren de huidige negen regionale dienstencentra moeten vervangen.

Geloof

meer ‘Geloof’