De dominee gaat op MSN

GRONINGEN - Hoe bereik je als predikant, docent of catecheet jongeren? Tijdens de conferentie 'Pak de jeugd', gisteren in Groningen, klonken daarover verschillende geluiden. Van ,,doe gewoon de Bijbel open'' tot ,,misschien begin ik wel een MSN-spreekuur''.

Geloof