Acrobatisch

Je zult er maar beschuldigd van worden: antisemitisme, racisme gericht tegen Joden. Het is de protestantse predikant N.K. Mos uit Wassenaar overkomen. Hij hield op zondag 13 maart 2005 een preek over Judas die Jezus heeft uitgeleverd aan de hogepriesters, zoals in het evangelie van Matteüs is verhaald.

Geloof

meer ‘Geloof’