Kerkbladen - Seks

Verscheidene kerkbladen besteden deze week aandacht aan bepaalde ontwikkelingen in 'de wereld' waar christenen op zouden kunnen, of zelfs moeten inspelen. Het puntigst doet ds. Adrian Verbree dat, in het blad Wegwijs, van de Gereformeerde Bijbelstudiebond.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie