Bespreking koers GKV in regio Appingedam

TEN BOER - Een aantal vrijgemaakt-gereformeerde gemeenteleden in Noord-Oost-Groningen organiseert dit najaar lezingen ,,over onderwerpen die onze kerken de laatste tijd bezig houden''. Ze hebben de Werkgroep Classicale Najaarslezingen gevormd.

Geloof

meer ‘Geloof’