Welvaart 1,2

Helemaal terug van weggeweest: het welvaartsevangelie. Deze geloofsleer ontstond in de jaren tachtig in Amerika, toen gladde tv-dominees verkondigden dat God voor zijn kinderen allerhande financiële zegeningen in petto heeft. Het Amerikaanse tijdschrift Time signaleert echter dat deze leer aan een heuse revival bezig is.

Geloof

meer ‘Geloof’