'Binnen korte tijd staan we allemaal aan het front'

BARNEVELD - Nieuwe gemeenten stichten lijkt een trend, schrijven de opstellers van een handzame brochure over missionaire projecten aan kerkenraden en evangelisatiecommissies van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Maar het is volgens hen zeker ook een optie bínnen bestaande gemeenten nieuwe missionaire wegen in te slaan.

Geloof

meer ‘Geloof’