Steun voor kerken die samenwerken

AMERSFOORT - Samenwerkingsgemeenten binnen de 'kleine oecumene' moeten niet als probleemkerken of bijwagens aan het eigen kerkverband worden gezien, maar dienen juist gestimuleerd te worden hun samenwerking verder uit te bouwen.

Geloof

meer ‘Geloof’