Facelift voor Confessionele Vereniging

De Confessionele Vereniging kampt met vergrijzing en leegloop. Een flinke facelift moet het tij voor de confessionelen nu gaan keren, want ze dreigen te verdwijnen.

Geloof

meer ‘Geloof’