Tegelijk tegenstander, pleitbezorger en bewaarder

De Friese predikant Emke Jelmer Keulen verdiepte zich de afgelopen jaren in het Bijbelboek Job. Dat resulteerde in een proefschrift. ,,Je kunt niet als het ware 'van buitenaf' God narekenen.

Geloof

meer ‘Geloof’