Theoloog bepleit andere visie op Israël

AMSTERDAM - In de protestantse theologie ontwaart de protestantse predikant A.H. Drost (1960) een inconsis-tentie waar het gaat over de relatie tussen God en Israël. Hij geeft in zijn proefschrift, waarop hij vandaag hoopt te promoveren, een aanzet tot een bijgestelde visie, die volgens hem meer recht doet aan Gods trouw jegens het volk Israël.

Geloof

meer ‘Geloof’