Weken van gebed gaan samen

UTRECHT - De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) houden hun jaarlijkse gebedsweek in januari voortaan tegelijk. Zij hebben dat besloten, omdat lokale kerkgemeenschappen steeds meer naar gezamenlijk gebed streven.

Geloof

meer ‘Geloof’