Gelovige verzetsstrijdster voor gek versleten

Op 4 juni 1940 kwam de vrouwenvereniging van de Gereformeerde Kerk van Winterswijk voor het eerst sinds de Duitse inval weer bijeen. De vergadering werd geopend door de presidente, mevrouw H.Th. Kuipers-Rietberg, die liet zingen psalm 33:10: ,,Zijn machtig arm beschermt de vromen, / En redt hun zielen van den dood; / Hij zal hen nimmer om doen komen / In duren tijd en hongersnood.

Geloof