Grenzeloos respect basis elk gesprek

Naast de gemeentepredikant zijn er tal van minder bekende pastors binnen en buiten de kerk. Wie zijn zij en wat is hun werk? Het Nederlands Dagblad gaat deze zomer met enkelen van hen op stap. Deze aflevering: Dominee Cees Smit, geestelijk verzorger Koninklijke Marechaussee op Schiphol.

Geloof

meer ‘Geloof’