Kerkbladen

Spanningen - Als op deze pagina een bericht verschijnt over predikanten die noodgedwongen worden losgemaakt van hun gemeente, krijgt de redactie vaak een telefoontje van een betrokkene. Weten wij wel dat een predikant vaak weggepest wordt, dat er kerkenraden zijn die met ongeoorloofde middelen hun voorganger op een zijspoor zetten?'Pesten op het werk' is een verschijnsel dat naar verluidt regelmatig voorkomt - waarom zou een predikant daar niet het slachtoffer van kunnen zijn? Of het inderdaad gebeurt, en hoe vaak, dat valt niet zomaar te achterhalen, ook al niet omdat er vaak verschillende interpretaties zijn van dezelfde gebeurtenis.

Geloof

meer ‘Geloof’