Handboek Rome voor 'geestelijke oecumene'

UTRECHT - Het is niet goed als oecumene opgaat in een theologische dialoog, om te zien hoe ver de overeenstemming en de verschillen reiken. Samen bidden, Bijbellezen en getuigen in de samenleving is onmisbaar. Dat vindt kardinaal Walter Kasper, de pauselijke 'minister voor Oecumene' in het Vaticaan.

Geloof

meer ‘Geloof’