Kerkbladen

Gedrags-verschuiving - Het wenkende nieuwe jaar is bij uitstek het moment om terug en vooruit te blikken. Ook voor de kerkbladen, zou je denken. Maar de oogst is deze week mager: sommige bladen verschijnen niet, andere zijn wellicht blijven steken in de kerstpost en arriveren later. Te laat voor deze vaste rubriek. Kerkblad , een uitgave van de Hersteld Hervormde Kerk, bereikte de redactie wel.Daarin steekt ds. Tj. de Jong onder het kopje 'Gedragsverschuiving' een tirade af tegen de huidige tijdgeest met zijn nadruk op het subjectieve, ,,op wat men voelt of leuk vindt''. Objectieve maatstaven tellen niet meer mee, signaleert de Staphorster predikant. ,,Zo wil men ook kerkdiensten en predikaties ervaren: aangenaam, geruststellend, bevredigend, in slaap sussend, inwerkend op gevoel en emotie'', fulmineert hij in een gloedvol betoog. Je zou bijna zeggen: een emotioneel betoog.

Geloof

meer ‘Geloof’