Homofilie

In De Oogst , maandblad van Tot Heil des Volks, trekt J.J. Frinsel van leer tegen een in zijn ogen toenemende acceptatie van homoseksuele relaties binnen de ChristenUnie en in de kerken. Dat staats-secretaris Huizinga van Verkeer in de media zei er geen moeite mee te hebben dat samenwonende mannen of vrouwen bestuursfuncties binnen haar partij zouden vervullen, is bij hem slecht gevallen.

Geloof

meer ‘Geloof’