Evangelicalen onder kritiek in manifest

WASHINGTON - In een 'Evangelisch Manifest' keren christelijke leiders in de Verenigde Staten zich tegen misbruik van het geloof voor politieke doeleinden. Ook uiten ze kritiek op het veroordelen van anderen, terwijl eigen fouten onbenoemd blijven.

Geloof

meer ‘Geloof’