*

NGK ziet ledental toenemen

AMSTERDAM - Het ledental van de Nederlands Gereformeerde Kerken is het afgelopen jaar toegenomen met 260. In totaal telt het kerkverband nu 32.579 leden. Dat blijkt uit het gisteren verschenen Informatieboekje 2008 (9,90, een uitgave van Buijten & Schipperheijn).

advertentie