*

Afsplitsing 'herstelden' succes door organisatie

ENSCHEDE - Uit de Nederlandse Hervormde Kerk vertrokken bij de vorming van de Protestantse Kerk veel meer kerkleden dan uit de Gereformeerde Kerken (synodaal), omdat het verzet tegen de kerkfusie van 2004 bij de hervormden beter was georganiseerd.

advertentie