Luister naar

Toogdag voor vrijgemaakte 'charismatici'

Nieuws
Ruim zevenhonderd bezoekers trok het congres 'Verbonden' in Drachten afgelopen zaterdag. Misschien het begin van een nieuwe toogdag voor, zeg maar, de charismatische vleugel binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
van onze redactie kerk
zaterdag 24 mei 2008 om 20:26

DRACHTEN - Twee jaar geleden hief de werkgroep 'Gods Geest Werkt' binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zichzelf op. Ze vond dat haar doel was bereikt: meer aandacht binnen dit kerkverband voor het werk en de gaven van de heilige Geest. Daarvoor was de werkgroep opgericht in 2002.

Maar vier kerkleden uit Drachten gingen de jaarlijkse grootschalige congressen van 'Gods Geest Werkt' - in 2006 nog 2500 bezoekers - missen. In februari besloten ze weer zo'n bijeenkomst te beleggen. Die was afgelopen zaterdag in het Fries Congrescentrum in Drachten. Ruim zevenhonderd mensen, volgens organisator Reitze Douma, hadden tien euro betaald om erbij te zijn. Vooral, maar niet alleen, vrijgemaakten uit het noorden des lands. Iets minder dan de duizend die de initiatiefnemers in februari noemden, maar toch ,,meer dan we hadden durven hopen'', zei Douma nu.

Ballongevechten

Wat hem betreft, wordt het een jaarlijks terugkerende dag. ,,We willen inhoudelijk ook een stap verder gaan: je kunt blijven hangen in 'meer aandacht voor de Geest', maar ik denk daarbij: en dan? H&243;e werkt de Geest? Hoe zijn we verbonden met God, met elkaar en met de wereld?''

Volgens die drieslag was het programma zaterdag ingedeeld. 'Verbonden' was het thema. Drie vrijgemaakt-gereformeerde predikanten - de eerste twee bekend van jeugdkerken en geestconferenties - voerden het woord: Jos Douma, Gert Hutten en Pier Poortinga. Een praiseband met opwekkingsliederen wisselde de toespraken af. In de zaal ernaast - groot genoeg voor voetballen en ballongevechten - was een kinderprogramma.

Kwesties die in kerken tot discussies leiden, of zaken die de vrijgemaakte synode in Zwolle bezighouden, kwamen nauwelijks ter sprake. De toespraken gingen over gelovig leven in het algemeen. ,,Echte eenheid ontstaat alleen als er ruimte is voor verscheidenheid'', zei Hutten, die over verbondenheid in de gemeente sprak. ,,God heeft ons heel verschillend gemaakt. Wij proberen elkaar vaak in een mal te drukken'', aldus de predikant, die erbij zei dat hij het niet had over ruimte om in zonde te leven.

Hutten voegde aan de Bijbelse beelden voor de kerk - lichaam, kudde, bouwwerk, schuilplaats - een beeldspraak toe: de kerk als ,,etalage van Gods grootheid''. ,,Er zijn vijf van die etalages: de schepping, het huwelijk, het gezin, de gemeente en jijzelf.'' Verder moet Jezus Heer zijn in de kerk, en niet ,,allemaal heertjes op websites en in krantenartikelen''.

Vriendje

Douma vulde de verbondenheid met God in als 'vriendschap'. Zoals Jezus in het Johannes-evangelie tegen zijn leerlingen zegt: 'Vrienden noem ik jullie'. Daarmee is Jezus niet 'je vriendje'; er hoort gehoorzaamheid bij, want Hij zegt ook: 'Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg.' Douma: ,,We hebben in de gereformeerde traditie wel eens wat veel nadruk gelegd op de gehoorzaamheid, en minder op de vriendschap. Dan wordt geloven vreugdeloos. Vanuit vriendschap met Jezus wordt het heerlijk om de wil van de Heer te doen. Dan wil je niets liever.''

Poortinga riep op het evangelie te delen met mensen die niet geloven, op een manier die bij jou persoonlijk past.

De werkgroep 'Gods Geest Werkt' ontstond zes jaar geleden in een tijd dat er breder in de protestantse wereld een beweging voor charismatische vernieuwing zichtbaar was. De roep om aandacht voor het werk van de heilige Geest werd onder meer door de vrijgemaakte theologische universiteit in Kampen opgepakt. Die hield er in 2006 een congres over.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

'Heb het leven lief': de Zwolse Oosterkerk viert dat met een Toon Hermans-dienst

'Mijn vader was ook predikant. Mijn moeder en hij konden smakelijk lachen om Toon Hermans en ook meevoelen met zijn serieuze teksten. Maar een kerkdienst met zijn werk erin, nee, dat zou niet denkbaar zijn geweest.'

Afbeelding

Tienden geven: Joris en Annemarie doen het. Hoe Bijbels is dat en is het nog van deze tijd?

Tien procent van je salaris weggeven. Joris is niet christelijk, maar doet dat toch. Annemarie is wél christen, maar kiest ervoor vooral haar tijd te ‘doneren’. Hoe letterlijk is de Bijbelse opdracht om tienden te geven?

Afbeelding

Van bed en breakfast tot boulderhal: steeds meer kerkgebouwen krijgen een andere functie

Steeds meer kerkgebouwen verliezen hun religieuze doel en krijgen een andere bestemming: 1849 kerken hebben inmiddels een andere bestemming, of krijgen deze binnenkort. ‘Een bordeel in de kerk kunnen we niet goedkeuren.’

Afbeelding

'Homokwestie' lijkt niet uit te draaien op schisma bij methodisten in Verenigde Staten

Het is nog maar de vraag of uiteenlopende standpunten over homoseksuele relaties leiden tot een schisma binnen de United Methodist Church in de Verenigde Staten.

Afbeelding

Religieuze wanen komen vaker voor op de Biblebelt. 'Bevindelijk-gereformeerden behandelen is lastiger'

Denken dat je engelenvleugels hebt en kunt vliegen. Of doodsbang zijn dat de duivel je meeneemt. Bevindelijk gereformeerden hebben meer last van religieuze wanen. Maar professionele hulp zullen ze niet gauw inroepen.

Afbeelding

Evelyn Noltus is predikant van de Protestantse Johanneskerk in Leersum en speelt toneel

Evelyn Noltus (61) is predikant van de Protestantse Johanneskerk in Leersum en speelt toneel. ‘Het helpt mij in mijn rol als predikant om dingen te doen die spannend zijn.’