NBV Studiebijbel 'doet recht aan wetenschap'

De Studiebijbel van de Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt half oktober. Daarin wordt recht gedaan ,,aan de laatste stand van zaken in de wetenschap''.

Geloof

meer ‘Geloof’