Houvast: Grote of kleine goede daad bestaat niet

Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de kern van de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. In deze serie geven bekende Nederlanders – christenen en niet-christenen – antwoord op deze vraag die zicht geeft op het perspectief in hun leven. Vandaag: Ruud van Eijle (62), directeur van hulporganisatie WorldVision.

Geloof