*

Proefschrift: 'Scheiding kerk en staat achterhaald'

De scheiding tussen kerk en staat is achterhaald. De rechtsvorm ‘kerkgenootschap’ moet vervangen worden door ‘religieus instituut’. Jurist Teunis van Kooten doet in zijn proefschrift prikkelende uitspraken over de wettelijke positie van kerken in Nederland.

advertentie