*

‘Soberheid en eenvoud zijn van eigen bodem’

De Nederlandse volksaard van soberheid, eenvoud en hard werken gaat niet terug op de invloed van kerkhervormers als Calvijn en Luther, maar op waarden die voortkwamen uit de grootste hervormingsbeweging die Nederland heeft gekend, de Moderne Devotie, aan het einde van de veertiende eeuw.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie