In memoriam: Godsdienstsocioloog Gerard Dekker (86) overleden

‘De grote socioloog van het protestantisme’ werd hij genoemd, de man die wist hoe het geloof van de synodaal-gereformeerden tussen 1960 en 1990 zo snel kon verwateren. Die bovendien de laatste jaren beweerde dat vrijgemaakten en andere gereformeerden hen weldra zouden volgen, wat hem een boeiende én licht omstreden wetenschapper maakte. Professor Gerard Dekker (1931) overleed maandag.

Geloof

meer ‘Geloof’