‘Pionieren vergt soms moed om te stoppen’

Twee van de zeven missionaire pioniersplekken van de Unie van Baptistengemeenten stoppen, althans in de huidige vorm. Dat meldt het kerkverband op haar website.

Geloof

meer ‘Geloof’