Luister naar

Onderzoek naar charismatische vernieuwingsbewegingen in Nederland

Nieuws
De Vrije Universiteit begint maandag met een onderzoeksplaats naar charismatische vernieuwingsbewegingen in Nederland. Antropoloog en theoloog Miranda Klaver gaat daar leiding aan geven.
Gerald Bruins
woensdag 1 maart 2017 om 18:43
Miranda Klaver
Miranda Klaver nd

Amsterdam

De onderzoeksplaats heet Charismatic and Pentecostal Christianity. Waarom een Engelse naam?

‘Het is moeilijk in het Nederlands aan te duiden om welke groepen het gaat. Voor christianity is geen goed Nederlands alternatief. Het woord beweging veronderstelt afbakening van een groep, terwijl de invloed van het pinkster- en charismatische denken ook in de traditionele protestantse kerken te vinden is. De naam moest ook kort en krachtig zijn.’

De Charismatische Werkgemeenschap Nederland betaalt mee. Wat is dat voor organisatie?

‘Dat is een vernieuwingsbeweging uit de jaren zeventig, opgericht door theologen uit de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland, opgegaan in de Protestantse Kerk. Zij kwamen in aanraking met het gedachtegoed van de pinksterbeweging – denk aan gaven van de Geest als spreken in tongen, genezing en profetie. Sinds haar oprichting bezint de werkgemeenschap zich op deze onderwerpen. Ik ben van plan al die artikelen en ander materiaal op een website te plaatsen. Veel vragen die nu leven over met name de bijzondere gaven van de Geest zijn al eens doordacht.’

Wat gaat u onderzoeken?

‘Mijn voornemen is de komende jaren charismatische conferenties te bezoeken. Ik wil aan de hand van interviews in kaart brengen wat de invloed is op het geloof van de bezoekers en de kerken. Het belang van het instituut kerk neemt af, mensen voelen zich vrij hun inspiratie op allerlei plekken op te doen. Betekent het bezoeken van een charismatische conferentie dat ze zich meer gaan inzetten voor hun kerk, of komen ze er juist losser van te staan? Ook ga ik naar de invloed van de charismatische theologie kijken. Op een conferentie kan gezegd worden dat God altijd wil genezen, terwijl in de kerk van een bezoeker, vanuit een gereformeerde theologie, de nadruk wordt gelegd op de vrijmacht van God. Daar kan spanning ontstaan.’

Hoe groot is de invloed van de charismatische beweging in Nederland?

‘De CWN is een bescheiden groep gebleven. Hun conferenties trekken gemiddeld zeshonderd mensen. New Wine, dat veel mensen uit de kleine gereformeerde kerken trekt, is inmiddels veel groter. Binnen het Evangelisch Werkverband binnen de PKN vindt een charismatisering plaats. We kunnen er niet omheen dat de charismatische beweging steeds meer invloed krijgt binnen de kerken.’

U bent opgegroeid in een Pinkstergemeente. Kunt u voldoende afstand bewaren tot uw onderzoeksobject?

‘Eerlijk gezegd denk ik dat het een voordeel is dat ik de charismatische wereld van binnenuit ken. Binnen de antropologie, de wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert, is het tegenwoordig legitiem je eigen ervaringen in te brengen. Ik kan mij goed inleven wat charismatische conferenties kunnen doen met mensen. Het is wel zaak te blijven reflecteren op je eigen rol als onderzoeker.’

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Chatbots kunnen in de rol van Jezus met je appen. Maar hoe weet je of de bijbeluitleg van een chatbot klopt?

Je kunt nu appen met Jezus, belooft een Utrechts bedrijf. Een chatbot ‘ontworpen met de eigenschappen van Jezus’ kan direct antwoord geven op geloofsvragen. Gaan gelovigen straks echt AI als stem van God beschouwen?

Afbeelding

Podcast | Elisa liet koning Joas met zijn pijlen op de grond slaan. Waarom eigenlijk?

Aan het eind van zijn leven zocht de profeet Elisa koning Joas op. Hij liet hem een pijl uit het raam schieten, met zijn pijlen op de grond slaan en werd toen plotseling boos op hem. Wat kunnen christenen hier van leren?

Afbeelding

Otto is pionier, predikant en dirigent van een koor: 'Een koor zingt op complimenten'

Otto Grevink (46), pionier en ambulant predikant, dirigeert het koor Laudate Dominum. ‘Ik vind het machtig mooi om met een groep bezig te zijn.’

Afbeelding

Hoe het prinselijk huwelijk tussen Maurits en Marilène een oecumenische rel werd

Zondag zijn prins Maurits en prinses Marilène 25 jaar getrouwd. De kerkelijke inzegening van dit huwelijk van een hervormde prins en een katholieke ministersdochter werd een oecumenische rel. Een reconstructie.

Afbeelding

Kamperen en Pinksteren vieren kan ook in Friesland. 'We horen vaak: heerlijk, wat een rust hier'

Duizenden christenen zetten dit weekend hun tent op bij Opwekking. Wie zich thuisvoelt bij een wat kleinschaliger pinksterconferentie kan terecht bij het Pinksterfeest 316. ‘We zijn kleiner, waardoor er meer rust is.’

Afbeelding

Vijf redenen waarom mensen twijfelen aan het christelijk geloof. Slechts eentje lijkt echt belangrijk

Het christelijk geloof heeft een 'merkprobleem'. Je kunt zoals de overleden dominee Tim Keller nog zo helder de relevantie uitleggen, zolang gelovigen de naam houden harteloos te zijn, is dat dweilen met de kraan open.