Luister naar

'Gebedsgenezing is onbewust uit de kerk verwijderd’

Nieuws
Het Evangelisch Werkverband bezon zich maandag op een veelbesproken conferentie over gebedsgenezing afgelopen zomer. ‘We gebruiken te snel de huidige situatie als standaard, we hebben gebedsgenezing onbewust uit de kerk verwijderd.’
Gerard ter Horst
maandag 30 januari 2017 om 22:06
Randy Clark (rechts) bidt op een conferentie van het Evangelisch Werkverband vorig jaar om verlangen naar genezing.
Randy Clark (rechts) bidt op een conferentie van het Evangelisch Werkverband vorig jaar om verlangen naar genezing. Niek Stam

Harderwijk

Voor Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk (PKN), liggen de zaken ten diepste eenvoudig: ‘Mijn hart verheugt zich als ik God zichtbaar en tastbaar bezig zie.’ Daarom wil hij de motor zijn van een beweging die meer aandacht vraagt voor gebedsgenezing, zalving door de Heilige Geest en andere bijzondere Geestesgaven. Eronder schuilt een tweede verlangen. ‘Onze missie is: mensen in de Protestantse Kerk leren ook gevoelig te zijn voor de stem van de Heilige Geest.’

Tegen die nadrukkelijke aandacht voor de Geest zijn veel bezwaren mogelijk, erkende hij. ‘Binnen onze protestantse traditie vinden we dit erg lastig. Het kan scheiding brengen in je gemeente, via het gebed kun je makkelijk manipuleren.’ Toch is er volgens hem geen alternatief. ‘Paulus gebiedt het in 1 Korintiërs 14: Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie.’ Bovendien: ‘De Protestantse Kerk is geen plezierjacht maar een reddingsboot.’ Het is voor Maat alle hens aan dek nu de kerk drastisch krimpt.

reeds en nog niet

Hij zei dit alles aan het eind van een intensieve theologenconferentie die maandag een dag lang een breed gezelschap van meer dan tweehonderd dominees, kerkelijk werkers en studenten van de straat hield. Pinkstervoorgangers liepen er rond, evengoed vrijgemaakte en Gereformeerde Bondsdominees. In de Regenboogkerk aan de rand van Harderwijk bezonnen ze zich op de veelbesproken conferentie There is More (‘Er is meer’) die het Evangelisch Werkverband in september hield. Op die conferentie was nogal wat kritiek gekomen: hoofdspreker Randy Clark had een omstreden achtergrond in de zogeheten Toronto-blessing, een opwekking binnen de pinksterbeweging met mensen die in de Geest ‘vielen’ of ‘schudden’. Verder was er het risico van pastorale brokken bij zo veel nadruk op gebedsgenezing, wanneer mensen ziek bleven.

De theologenconferentie ging over veel meer dan gebedsgenezing. Een kernpunt ging terug op het aloude model ‘reeds en nog niet’: het koninkrijk van God is er ‘reeds’ door Christus’ overwinning aan het kruis, tegelijk is Gods vrederijk ‘nog niet’ aangebroken. New Wine-medewerker Ronald Westerbeek vond bij Clark het gevaar dreigen dat te veel nadruk op het ‘reeds’ ligt. Als genezing uitblijft, is dat dan snel het gevolg van geestelijke strijd of een gebrek aan geloof.

Maar te veel op het ‘nog niet’ leunen is evenmin gezond, waarschuwde dominee David ten Voorde van de hervormde gemeente in Nunspeet. Dat is al snel een excuus om niets te doen. Daarvan toonde zich in de Regenboogkerk niemand voorstander, het is wel staande praktijk in veel traditionele kerken. Volgens Ten Voorde worden er ‘meer mensen genezen als we het proberen dan als we het niet proberen’. Daarbij geldt wat hem betreft als uitgangspunt ‘de standaard dat Gods hart vol genade en medelijden is. We gebruiken te snel de huidige situatie als standaard, we hebben gebedsgenezing onbewust uit de kerk verwijderd.’

gezondheidscultus

Theologe Miranda Klaver waarschuwde dat ze persoonlijk is stukgelopen op een theologie ‘waarin geen antwoorden zijn als genezing of heling uitblijft. Wie grote woorden spreekt over wonderen en tekenen moet ook durven spreken over het lijden in ons bestaan, en de kwetsbaarheid van ons leven.’

Bovendien: het fitte, perfecte lichaam heeft in de wereld om ons heen een afgodische status. ‘Als we genezing hierop toespitsen, in hoeverre gaan we dan mee in de gezondheidscultus van onze moderne cultuur?’

Waar Klaver is opgegroeid in de pinksterbeweging met als adagium, als iemand niet genas, dat het ‘aan God niet kan liggen’, zo groeide Gereformeerde Bondspredikant Gerrit Vreugdenhil op in een wereld waarin alle nadruk op de ‘Woordverkondiging’ lag, het uitleggen en onderwijzen vanuit de Bijbel. Nu is dat één van Paulus’ lijnen, maar niet de enige, zei hij. Hem is opgevallen hoezeer het werk van Paulus gepaard ging met kracht en wonderen en ook dat hij dit leven met de Geest christenen op het hart drukt. ‘Het is verbijsterend dat een essentieel punt – en zo’n integraal onderdeel van Paulus’ werk – zo naar de achtergrond is geraakt.’

Het is een van de redenen dat het Evangelisch Werkverband vasthoudt aan de ingezette lijn: september dit jaar is er een tweede There is More-conferentie en opnieuw is Randy Clark van de partij. Met ditmaal een ‘charismatische calvinist’ aan zijn zijde, vertelde Maat. Voorganger Sam Storms uit Oklahoma is uitgenodigd, iemand die van binnenuit de bezwaren tegen ‘meer van de Geest’ kent. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Drie kerkvorsten op een kluitje. Hoe de orthodoxie in Montenegro politiek versplintert

Liturgisch zijn de verschillen nihil. Toch maken twee metropolieten en één 'vladika' ruzie in Montenegro, een piepklein land op de Balkan. Ze voorspellen per fresco elkaars hellevaart. Portret van een bizar conflict.

Afbeelding

Een reformatorische fair of een kloosterfestival: dit zijn de christelijke evenementen van deze zomer

Met Opwekking en de EO-Jongerendag zijn twee grote christelijke evenementen achter de rug. Maar er zijn deze zomer tal van andere christelijke festivals en conferenties. Het Nederlands Dagblad licht er een aantal uit.

Afbeelding

Podcast | Hoe ziet de hel eruit? 'Als Jezus daarover spreekt is het altijd een zeer ernstige waarschuwing'

Hoe ziet de hel er precies uit, waar is die en wie gaan ernaartoe? Het is een thema waar veel gereformeerde dominees alleen over preken als het een Catechismus-dienst is en vraag en antwoord 52 op het programma staat.

Afbeelding

Predikant Jan Willem was geen beste eter. Nu kookt en barbecuet hij graag

Jan Willem van de Kamp (42), geestelijk verzorger en predikant met een bijzondere opdracht, houdt van koken en barbecueën. ‘Je eet met elkaar, je spreekt elkaar, je hebt het goed met elkaar.’

Afbeelding

Deze deskundige begeleidt slachtoffers van de reinheidscultuur. 'Je kunt niet ineens je seksualiteit aanzetten'

De evangelische reinheidscultuur die binnen Heart Cry heerst, is met name voor vrouwen schadelijk, weet de Amerikaanse ervaringsdeskundige Linda Kay Klein. Al twintig jaar begeleidt zij vrouwen bij hun herstel.

Afbeelding

René Cuperus: 'Al het traditionele is verdacht, zelfs de geslachten. Hoe extreem wil je het hebben?'

Wat is uw houvast in leven en sterven? René Cuperus (63), mede-auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland: ‘Ik vind het mooi als de kerk zich inzet voor warme en hechte verbindingen tussen mensen.’