*

Blogs en bladen: kringen zetten kerkdienst onder druk

Kringen zetten mogelijk de kerkdienst onder druk, schrijft predikant Anne van Olst in De Wekker, een uitgave van de Christelijke Gereformeerde Kerken. ‘Het kan goed zijn om aandacht te hebben voor kleinschaliger bijeenkomsten. Maar te allen tijde moeten we kerkelijk blijven denken. Het mag soms wat informeler, maar niet ten koste van het heilige en gezamenlijke van de kerkdienst.’

Van Olst wijst op een onderzoek van predikant Harmen van Wijnen, die signaleerde dat veel jongeren de kleinere, informele groep meer aanspreekt dan de kerkdiensten. ‘Het is goed mogelijk dat deze ontwikkeling doorgaat en dat jongeren steeds meer los komen te staan van hun kerkelijke gemeente.’

Over het vieren van avondmaal in kleinere kringen is hij niet positief. ‘Onze kerkorde denkt in lijn met onze belijdenis kerkelijk. We vieren niet alleen samen het avondmaal, het avondmaal wordt allereerst bediend. De Heere zelf roept als een Vader zijn kinderen bij Zich aan de tafel.’

advertentie