*

Kerk op Sicilië wordt synagoge

De rooms-katholieke aartsbisschop van Palermo geeft een oude christelijke kerk in bruikleen aan de Joodse gemeenschap om er een synagoge van te maken.

advertentie