*

Grenzen stellen aan de islam?

Moet een vrije, open samenleving grenzen stellen aan de islam? In de vraag zit een knoop. De westerse wereld zou niet meer vrij en open zijn, als je een godsdienst gaat beknotten. Grote kans ook dat je ermee uitlokt, wat je wilt bestrijden: een islam die de westerse samenleving vijandig gezind is. Aan de andere kant: in naam van de islam wordt de open en vrije samenleving al fel bestreden, met grof geweld, of in gewoonten en woorden. Hoe naïef is het de vraag naar begrenzing níét te stellen? Twee islamkenners verwoorden vijf redenen om (geen) grenzen aan de islam te stellen.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie