Luister naar

‘Gave van profetie verdient meer ruimte bij gereformeerden’

Nieuws
‘Ieder die in Jezus gelooft, kan de stem van de Herder leren verstaan’, stelde de christelijk-gereformeerde dominee Gert Jan Brienen. Hij heeft de gave van profetie een plek gegeven in zijn gemeente in Hoofddorp.
vrijdag 16 december 2016 om 03:03
Gert Jan Brienen
Gert Jan Brienen nd

Driebergen

‘Profetie is een spel dat je met elkaar kunt spelen. En dat je dat spel speelt, is belangrijker dan de uitkomst ervan.’ Spel en profetie zijn belangrijk in het leven van Gert Jan Brienen.

Na een opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding werd hij dominee in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Op een avond van het Netwerk Bezinning Profetie legde hij donderdag uit waarom profetie volgens hem belangrijk is.

De beweging New Wine was de plek waar Brienen leerde ‘spelen’ met profetie, zonder los te raken van zijn gereformeerde roots. Hij meent dat deze gave in gereformeerde kring meer aandacht verdient. ‘Bij uitstek in de Christelijke Gereformeerde Kerken moet ruimte zijn voor de ontwikkeling van de gaven van de Geest. De gewone man, de persoonlijke geloofsbeleving en de persoonlijke relatie met de Heer staan er centraal.’ Niet elke christelijk-gereformeerde gemeente staat echter positief tegenover profetie.

Het Netwerk Bezinning Profetie begon in 2011 als groep die in besloten sfeer over profetie nadacht. Sinds 2016 vindt het netwerk onderdak bij Missie Nederland in Driebergen en zijn er ook openbare avonden. ‘We willen ook graag de kerken bereiken’, zegt oprichter Martien Timmer, ‘en verhalen zoals dat van Brienen kunnen daar een rol bij spelen.’

‘woorden’

Brienen studeerde in 2000 af aan de Theologische Universiteit Apeldoorn met een scriptie getiteld ‘Streef ernaar te profeteren’. Onderwerp is de plek van profetie in de gereformeerde traditie, aan de hand van 1 Korintiërs 11-14.

‘Ik ben destijds in contact gekomen met New Wine’, aldus Brienen. ‘Daar kwam ik in aanraking met gaven van de Geest zoals profetie, genezing en klanktaal, die in mijn kringen eigenlijk not done zijn. Er werd daar ook geprofeteerd. Op een gegeven moment zei iemand iets tegen me wat zelfs mijn vrouw niet wist en wat heel diep van binnen zat bij mij. Dat moest van God komen. Ik heb daarna nog wel grote scepsis gekend, maar na een tijdje was ik om.’ Sindsdien ontvangt Brienen ook zelf profetieën.

Profetie een plek geven in je leven is volgens hem een proces van de lange duur. ‘Lezen over profetie en het hele internet afstruinen is leuk, maar je moet er ook in de gemeente mee spelen. God sluit aan bij je persoonlijke denkwereld. Sommige mensen horen Gods stem via liederen, anderen via de natuur – terwijl ik zelf dan gewoon alleen natuur zie.’

Brienen is in zijn gemeente, samen met de kerkenraad, ook actief met profetie aan de slag gegaan. ‘Ik heb voorgesteld om “woorden van bemoediging” te delen tijdens de dienst. We hebben mensen een week van tevoren uitgenodigd na te denken of ze woorden van bemoediging hebben. Dat hebben we getoetst: brengt het je dichter bij Jezus, past het bij het karakter van God, strookt het met de Bijbel.’

Sindsdien doet Brienen dit eens in de zes tot acht weken met zijn gemeente. De woorden worden voorgedragen in de dienst. Niet iedereen vindt dat makkelijk: er blijft een groep die bezwaren heeft. ‘Ik heb een wens’, legt hij uit, ‘maar ik heb geprobeerd niets te forceren en wil blijven luisteren naar kritische geluiden. Mijn ideaal is dat iedereen uiteindelijk Gods stem leert verstaan, dat we als gemeente richting krijgen en leren ons leven aan Jezus te geven.’ <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wat bezielt mensen die geloven in de helende kracht van stenen? 'Het is tijd om de natuur te heiligen'

Minder pijn door de energie van geneeskrachtige stenen? Op allerlei plekken kom je geloof in de natuur tegen. Hoe kijken theoloog Gijsbert van den Brink en filosoof André van der Braak naar de heiligheid van de natuur?

Afbeelding

Predikant Detlef breit sokken tijdens synodevergaderingen. 'Dan kan ik mij beter concentreren'

Detlef Bohlken (54), predikant van de protestantse gemeente in Tiel, breit graag. ‘Als ik iets heb wat niet veel aandacht vraagt, zoals breien, zijn mijn gedachten veel gerichter.’

Afbeelding

Henk Binnendijk ziet met pijn dat jongeren naar hippere kerken gaan. 'Waar God je zaaide, moet je bloeien'

‘Hoe lang moet ik nog in mijn kerk blijven? Ik heb het er niet goed naar mijn zin.’ Die vraag kreeg Henk Binnendijk vaak als spreker op conferenties. Zijn antwoord was altijd duidelijk: ‘Zo lang mogelijk.’

Afbeelding

Moderne dominees zeiden dat Jezus niet was opgestaan. De rechtzinnigen namen een onorthodoxe maatregel

Moderne dominees doopten kinderen niet meer in de naam van Jezus. Laat uw kinderen niet door hen dopen, zeiden de rechtzinnigen, en ze begonnen een schaduwkerk.

Afbeelding

Deborah had elf keer een psychose: 'De grenzeloosheid is voor mij het ergste'

Deborah Ham (44) heeft elf psychoses gehad, maar weigert in de wachtkamer te blijven zitten. 'Er zijn veel dingen die ik niet meer kan, maar het is 'maar' aardse gebrokenheid. Ik zie ook dat ik veel wél kan.'

Afbeelding

De 'oorlog' in de oorlog: het gevecht om het Holenklooster in Kyiv wordt per kerkgebouw uitgevochten

Op 29 maart moet de Oekraïens-Orthodoxe Kerk het Holenklooster in Kyiv verlaten. Maar is de verdrijving van de kerk die tot vorig jaar bij het Moskouse Patriarchaat hoorde, geen schending van godsdienstvrijheid?