Losgemaakte dominee komt moeilijk aan het werk

Hoe ga je in de kerk om met een conflict tussen de kerkenraad en de dominee? Die vraag speelt in meerdere kerkgenootschappen. Binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt wordt gezocht naar een nieuwe manier om met conflictsituaties om te gaan.

Geloof

meer ‘Geloof’