Houvast: Mohamed Ajouaou

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders – christenen en niet-christenen – geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Mohamed Ajouaou, universitair docent islam aan de Vrije Universiteit, hoofd islamitische geestelijke verzorging ministerie van Veiligheid en Justitie.

Geloof

meer ‘Geloof’