Houvast: Izak Kole

Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de kern van de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. In deze serie geven bekende Nederlanders – christenen en niet-christenen – antwoord op deze vraag die zicht geeft op het perspectief in hun leven. Vandaag: Izak Kole (75), prominent lid van de Gereformeerde Gemeenten, secretaris Contactorgaan Gereformeerde Gezindte, Stichting Herziening Statenvertaling en Refo500.

Geloof

meer ‘Geloof’