Pinksteren: Bijbellezen in jouw eigen taal

Bij Kerst en Pasen hebben veel mensen nog wel een beeld. Pinksteren is ­ongrijpbaarder. Waaraan herken je de Heilige Geest? Anton ten Klooster, priester van het aartsbisdom Utrecht en promovendus aan de Tilburg School of Catholic Theology: ‘Ik herken de Geest soms in de wijsheid van anderen.’

Geloof

meer ‘Geloof’