‘Zendingsdrang is te vaak eigen behoeftebevrediging’

Christenen die de zending in willen, laten zich vaak leiden door ‘bevrediging van eigen behoeften’. Ze vragen zich niet af of het land waar ze aan de slag willen, wel op hen zit te wachten.

Geloof

meer ‘Geloof’