Ledental vrijgemaakten zakt onder 120.000

Het ledenaantal van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is ook dit jaar weer fors gedaald. Het komt daarmee voor het eerst sinds het jaar 1994 onder de grens van 120.000 leden.

Geloof

meer ‘Geloof’